En Español Tiếng Việt 한국어 English

Thông tin cử tri cần biết

THÔNG TIN CỬ TRI CẦN BIẾT

Tôi có những quyền gì với tư cách là một cử tri?

Bạn có quyền:

  • Bỏ phiếu riêng tư và độc lập.
  • Có một địa điểm bỏ phiếu dễ tiếp cận với các máy bỏ phiếu dành cho cử tri là người khuyết tật.

Ngoài ra, bạn có thể:

  • Tìm kiếm sự trợ giúp từ một trong hai nhân viên tại điểm bỏ phiếu của bạn, hoặc đi cùng người do bạn chọn để giúp bạn bỏ phiếu (ngoại trừ chủ lao động hoặc đại diện công đoàn của bạn).
  • Yêu cầu các cán bộ bầu cử địa phương cho bạn biết về bất kỳ thiết bị, hình thức hỗ trợ hoặc thủ tục có thể tiếp cận nào có sẵn để giúp bạn bỏ phiếu.

Các cán bộ bầu cử làm cách nào để có thể ngăn một người bỏ phiếu hai lần?

Các quản trị viên bầu cử thực hiện nhiều bước để đảm bảo rằng mỗi cử tri chỉ bỏ một lá phiếu trong một cuộc bầu cử. Các cử tri phải đủ điều kiện để nhận một lá phiếu. Các cán bộ bầu cử lưu giữ hồ sơ chi tiết về những người đã bỏ phiếu, và những người đã yêu cầu và nhận được một lá phiếu qua đường bưu điện. Những bước này khiến cho hành vi gian lận rất khó được thực hiện, vì vậy việc bỏ phiếu hai lần rất dễ bị phát hiện và cũng cực kỳ hiếm. Ngoài ra, hầu hết các luật của tiểu bang đều coi loại hành vi bất hợp pháp này là một trọng tội có thể bị phạt ngồi tù, phải nộp khoản tiền phạt lớn, hoặc cả hai.

Làm thế nào tôi có thể biết thông tin bầu cử là tin đồn hay thực tế?

Các cuộc bầu cử được điều hành bởi các viên chức tiểu bang và địa phương, những người này đều là nguồn cung cấp thông tin chính xác đáng tin cậy. Các ý kiến về quá trình bầu cử có thể không chính xác hoặc gây hiểu lầm, và thông tin sai lệch này có thể lan truyền nhanh chóng trên mạng. Tốt nhất bạn nên kiểm tra với cán bộ bầu cử địa phương của mình xem điều gì đó có đúng hay không, trước khi chia sẻ nó với những người khác để đảm bảo rằng bạn không cố ý truyền bá thông tin bầu cử sai lệch và gây hiểu lầm. Tuyến phòng thủ cuối cùng trong an ninh bầu cử là chính bạn - cử tri Mỹ. Hãy là người tiếp nhận và chia sẻ thông tin thông minh.

Lời minh xác

Chúng tôi liên tục xem xét và cập nhật trang web để có các bản dịch tiếng Việt và các tin tức bầu cử cập nhật nhất. Nếu quý vị nhận ra có vấn đề về dịch thuật hoặc về các liên kết đến trang web của chúng tôi, vui lòng gửi email cho chúng tôi biết info@elections.virginia.gov