En Español Tiếng Việt 한국어 English

Làm rõ các hiểu nhầm

Làm rõ các hiểu nhầm

LÀM RÕ CÁC HIỂU NHẦM

  HIỂU NHẦM

Một số lượng kỷ lục các cử tri đã qua đời đã bỏ phiếu vào năm 2020.

  THỰC TẾ

Bộ Bầu cử Virginia (ELECT) sở hữu một trong những chương trình duy trì danh sách hàng đầu trong nước, bao gồm cả việc loại bỏ các cá nhân theo định kỳ. Bắt đầu từ năm 2013, ELECT bắt đầu xuất bản Báo cáo thường niên về hoạt động duy trì Danh sách đăng ký cử tri, có sẵn tại đây. Báo cáo nêu chi tiết các hoạt động duy trì danh sách đang diễn ra của ELECT, bao gồm việc loại bỏ những cử tri đã qua đời và những cử tri không đủ điều kiện khác, được tiến hành liên tục và thường xuyên để duy trì danh sách cử tri đủ điều kiện và chính xác trong Khối thịnh vượng chung. ELECT khuyến khích công chúng đọc các báo cáo và hiểu các bước được thực hiện để đảm bảo rằng chỉ những người đủ điều kiện bỏ phiếu hợp pháp mới có thể bỏ phiếu.


  HIỂU NHẦM

Mọi người bỏ phiếu sau khi các địa điểm bỏ phiếu đóng cửa.

 THỰC TẾ

Thời gian bỏ phiếu là từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối. Chỉ cần bạn xếp hàng trước 7 giờ tối, bạn sẽ vẫn có thể bỏ phiếu.


✘ HIỂU NHẦM

Những tội phạm đã bị kết án được phép bỏ phiếu.

 THỰC TẾ

Nếu bạn đã hoàn thành các điều khoản của bản án và án treo của mình  các quyền của bạn đã được khôi phục,  bạn đủ điều kiện để đăng ký và bỏ phiếu tại Virginia. Bất kỳ người nào bị kết án trọng tội đều mất quyền bỏ phiếu tại Virginia. Quyền đó chỉ có thể được khôi phục bởi Thống đốc Virginia.

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin, tra cứu tình trạng hiện tại của các quyền công dân của mình và đăng ký để được khôi phục các quyền của mình thông qua trang web của Tổng thư ký Khối thịnh vượng chung:
 https://commonwealth.virginia.gov/judicial-system/restoration-of-rights/

Có thể liên hệ trực tiếp với Bộ trưởng Bộ Khôi phục của Khối thịnh vượng chung theo số (804) 692-0104.

Khi các quyền của bạn đã được khôi phục, bạn phải đăng ký bỏ phiếu trước khi bạn có thể đạt đủ điều kiện để nhận phiếu bầu ở cuộc bầu cử tiếp theo.


 HIỂU NHẦM

Tôi đã đăng ký bỏ phiếu theo đảng chính trị/Một đảng có đông cử tri đã đăng ký hơn đảng còn lại.

 THỰC TẾ

Cư dân Virginia không đăng ký bỏ phiếu theo đảng phái.


 HIỂU NHẦM

Tôi không có giấy tờ tùy thân, vậy nên tôi không thể bỏ phiếu.

 THỰC TẾ

Nếu bạn đến địa điểm bỏ phiếu mà không mang theo giấy tờ tùy thân được chấp nhận, bạn có thể ký vào một bản khai xác nhận danh tính của bạn và bạn sẽ có thể bỏ phiếu như bình thường.

Nếu bạn không ký vào bản khai xác nhận danh tính của mình, bạn có thể bỏ phiếu tạm thời và được cung cấp hướng dẫn về cách đảm bảo lá phiếu của bạn sẽ được kiểm đếm.


 HIỂU NHẦM

Sinh viên đại học không thể bỏ phiếu.

 THỰC TẾ

Một sinh viên đại học bỏ phiếu theo cách tương tự như bất kỳ cử tri đã đăng ký nào khác, và có thể trực tiếp bỏ phiếu sớm, vào Ngày Bầu cử, hoặc bỏ phiếu vắng mặt qua đường bưu điện.

Sinh viên nghỉ học tại địa phương đăng ký bỏ phiếu vì lý do đi học tại địa phương khác sẽ đủ điều kiện bỏ phiếu vắng mặt.

Nếu một sinh viên đại học muốn bỏ phiếu tại địa phương nơi trường cao đẳng/đại học của họ đặt trụ sở, sinh viên đó phải đăng ký bỏ phiếu tại Virginia giống như bất kỳ người đăng ký nào khác bằng cách gửi một đơn đăng ký cử tri. Hãy nhớ rằng bạn phải cập nhật thông tin đăng ký cử tri của mình bất cứ khi nào bạn thay đổi nơi cư trú.

Địa chỉ ký túc xá hoặc trường đại học có thể là một địa chỉ cư trú được chấp nhận và không khiến bạn bị mất quyền bỏ phiếu. Nếu văn phòng đăng ký cử tri địa phương của bạn không thể xác định nơi cư trú thực tế của bạn dựa trên địa chỉ trường đại học bạn đã cung cấp trong đơn đăng ký cử tri của mình, văn phòng đăng ký cử tri địa phương sẽ liên hệ với bạn để yêu cầu thêm thông tin cần thiết để đăng ký tên bạn vào danh sách cử tri. Cung cấp địa chỉ email và số điện thoại của bạn trong đơn đăng ký cử tri là một cách hữu ích để đảm bảo rằng văn phòng đăng ký cử tri địa phương có thể liên hệ với bạn kịp thời. Văn phòng đăng ký cử tri địa phương có thể liên hệ với bạn qua đường bưu điện theo địa chỉ gửi thư mà bạn cung cấp trong đơn đăng ký cử tri của mình.

Lưu ý: Nơi cư trú hợp pháp cho mục đích đăng ký cử tri có thể giống hoặc không giống với nơi cư trú hợp pháp cho mục đích điều tra dân số, bằng lái xe, thuế thu nhập liên bang và tiểu bang, thuế xe của tiểu bang, học phí hoặc các mục đích hỗ trợ tài chính. Bộ bầu cử và các cán bộ bầu cử địa phương không được đào tạo về những lĩnh vực phức tạp này. Bạn nên tham khảo ý kiến của các cố vấn thích hợp về những vấn đề này.


 HIỂU NHẦM

Người chưa đủ tuổi có thể bỏ phiếu.

 THỰC TẾ

Tại Virginia, nếu bạn 17 tuổi nhưng sẽ tròn 18 tuổi trước cuộc Tổng tuyển cử tháng 11, bạn có thể đăng ký bỏ phiếu và sẽ đủ điều kiện bỏ phiếu trong bất kỳ cuộc bầu cử sơ bộ hoặc đặc biệt nào được tổ chức vào năm đó. Tuy nhiên, bạn phải đủ 18 tuổi trước khi cuộc Tổng tuyển cử tháng 11 diễn ra để có thể bỏ phiếu.


 HIỂU NHẦM

Kết quả Bầu cử năm 2020 là gian lận/không chính xác/sai. Các cán bộ bầu cử đã có hành vi gian lận để kết quả cuộc bầu cử có lợi cho Biden.

 THỰC TẾ

Căn cứ theo §24.2-671.1 thuộc Bộ luật Va., Bộ Bầu cử được yêu cầu phối hợp kiểm tra giới hạn rủi ro sau bầu cử hàng năm (RLA) đối với các máy quét phiếu được sử dụng tại Khối thịnh vượng chung Virginia.

Bộ Bầu cử đã tiến hành kiểm toán giới hạn rủi ro trên toàn tiểu bang đối với Cuộc Tổng tuyển cử tháng 11 năm 2020. Kết quả được công bố vào ngày 2/3/2021.

Chính quyền tiểu bang đưa ra mức đo lường rủi ro dưới 0,1 và kết quả đánh giá cũng giảm theo mức đo lường đó. Đối với cuộc đua vào ghế Tổng thống, quá trình kiểm toán đạt mức 0,0000065117 và đối với cuộc đua vào Thượng viện, quá trình kiểm toán đạt mức 0,0000424172. Việc đo lường rủi ro thể hiện khả năng một sai sót có thể được tìm thấy trong quá trình kiểm toán đủ lớn để đảo ngược kết quả bầu cử. Nói cách khác, những kết quả này xác nhận rằng kết quả ở Virginia đã chỉ ra chính xác những người chiến thắng trong các cuộc bầu cử này tại Virginia.

Bạn có thể xem các kết quả tại đây.

Nhấp vào đây để tải xuống Báo cáo tổng kết Kiểm toán giới hạn rủi ro năm 2020.


 HIỂU NHẦM

Mọi người bỏ phiếu hai lần/nhiều lần/vắng mặt và trực tiếp.

 THỰC TẾ

Cả Bộ bầu cử và cơ quan đăng ký địa phương đều nỗ lực hết mình để đảm bảo rằng mỗi lá phiếu được cung cấp cho cử tri đều được kiểm đếm. Một hệ thống mạnh mẽ giúp đảm bảo rằng cử tri chỉ được bỏ một lá phiếu trong mỗi cuộc bầu cử. Ví dụ, nếu một cử tri đã được gửi một lá phiếu vắng mặt qua thư, họ phải gửi lại lá phiếu đó cho đăng kiểm viên trưởng nếu muốn bỏ phiếu trực tiếp. Nếu cử tri không trả lại lá phiếu đã được gửi qua đường bưu điện cho họ, họ phải ký vào một tuyên bố tuyên thệ rằng lá phiếu đã bị thất lạc hoặc không bao giờ đến được tay người nhận. Nếu cử tri bỏ phiếu trực tiếp, sau đó cố gắng bỏ phiếu vắng mặt, hệ thống sẽ hiển thị rằng cử tri đã bỏ phiếu và lá phiếu vắng mặt sẽ không được tính. Hệ thống cũng sẽ thông báo để đăng kiểm viên trưởng tại địa phương thực hiện các bước thực thi pháp luật cần thiết.


 HIỂU NHẦM

Máy bỏ phiếu được kết nối với internet và có thể bị tấn công.

 THỰC TẾ

Máy bỏ phiếu ở Virginia bị cấm kết nối với internet. Trên thực tế, thậm chí chỉ có một trong năm loại máy bỏ phiếu có khả năng này. Trước khi có thể sử dụng máy bỏ phiếu, Đăng kiểm viên trưởng phải kiểm tra các máy này để đảm bảo rằng khả năng kết nối internet đã bị vô hiệu hóa.


 HIỂU NHẦM

Điểm tín dụng bỏ phiếu không có sẵn ngay lập tức trong đêm bầu cử, vậy nên có gian lận đang diễn ra.

 THỰC TẾ

Điểm tín dụng bỏ phiếu không có sẵn ngay lập tức vào đêm bầu cử vì cần có thời gian để xử lý thông tin từ tất cả các khu vực bầu cử vào Ngày Bầu cử. Khi các địa điểm bỏ phiếu đóng cửa vào Ngày Bầu cử, các cán bộ bầu cử địa phương sẽ chú trọng vào việc đảm bảo rằng các kết quả được báo cáo cho công chúng là chính xác. Chỉ sau Ngày Bầu cử, các quan chức địa phương mới bắt đầu xử lý điểm tín dụng của cử tri.


 HIỂU NHẦM

Hàng nghìn lá phiếu đã bị tiêu hủy sau cuộc Tổng tuyển cử năm 2020.

 THỰC TẾ

Tất cả các lá phiếu, bất kể đã được sử dụng để bỏ phiếu hay là phiếu bầu cử bổ sung, đều được niêm phong và lưu trữ sau Ngày Bầu cử. Các cán bộ bầu cử địa phương nắm giữ con số chính xác về tổng số phiếu đã được in, bao nhiêu phiếu đã được gửi đến cử tri, bao nhiêu phiếu đã được cung cấp cho cử tri trong thời gian bỏ phiếu sớm hoặc trong Ngày bầu cử và bao nhiêu phiếu còn lại không sử dụng. Điều này đảm bảo rằng mọi lá phiếu đều được kiểm đếm và có một dấu vết trên giấy cho thấy tất cả các lá phiếu đã được sử dụng như thế nào. Hàng nghìn lá phiếu đã không bị tiêu hủy sau cuộc Tổng tuyển cử năm 2020. Điều đó có thể dễ dàng thấy rõ, và không có bằng chứng nào cho thấy các lá phiếu đã bị tiêu hủy.

Lời minh xác

Chúng tôi liên tục xem xét và cập nhật trang web để có các bản dịch tiếng Việt và các tin tức bầu cử cập nhật nhất. Nếu quý vị nhận ra có vấn đề về dịch thuật hoặc về các liên kết đến trang web của chúng tôi, vui lòng gửi email cho chúng tôi biết info@elections.virginia.gov