En Español Tiếng Việt 한국어 English
Hướng dẫn bỏ phiếu dành cho bạn

Hướng dẫn bỏ phiếu dành cho bạn


Tìm hiểu các cách khác nhau để bỏ phiếu, điều gì sẽ xảy ra tại các địa điểm bỏ phiếu và các quyền của cử tri. Hướng dẫn bỏ túi hữu ích cũng bao gồm thông tin liên hệ và các thời hạn cần nhớ. Có sẵn ở hai định dạng và với nhiều ngôn ngữ.

Lời minh xác

Chúng tôi liên tục xem xét và cập nhật trang web để có các bản dịch tiếng Việt và các tin tức bầu cử cập nhật nhất. Nếu quý vị nhận ra có vấn đề về dịch thuật hoặc về các liên kết đến trang web của chúng tôi, vui lòng gửi email cho chúng tôi biết info@elections.virginia.gov