En Español Tiếng Việt 한국어 English

ID Có Ảnh Cần Thiết để Bỏ Phiếu

Luật Virginia yêu cầu bạn xuất trình một ID được chấp nhận để bỏ phiếu.

Bạn có thể hiển thị bất kỳ ID nào sau đây để bỏ phiếu:

Nhiều loại ID có ảnh được chấp nhận để bỏ phiếu ở Virginia. Quý vị chỉ cần xuất trình MỘT ID có ảnh được chấp nhận để bỏ phiếu.

ID có ảnh có thể được sử dụng để bỏ phiếu cho đến một năm sau khi ID hết hạn.

Các hình thức giấy tờ nhận dạng hợp lệ được chấp nhận:

 • Giấy tờ xác nhận cử tri
 • Giấy phép lái xe Virginia *
 • Giấy tờ nhận dạng có ảnh do Virginia DMV cấp
 • Hộ chiếu Hoa Kỳ
 • Giấy tờ nhận dạng có ảnh do chủ sử dụng lao động cấp
 • ID sinh viên do bất kỳ trường cao đẳng hoặc đại học cộng đồng nào ở Hoa Kỳ cấp
 • ID có ảnh khác do chính phủ Hoa Kỳ hoặc Virginia cấp
 • Đăng ký bộ lạc hoặc ID ảnh bộ lạc khác
 • Thẻ ID có dán ảnh cử tri Virginia
 • Bản sao hóa đơn tiện ích hiện tại, sao kê ngân hàng, séc chính phủ, séc tiền lương hoặc tài liệu khác của chính phủ có tên và địa chỉ của cử tri
 • Để biết danh sách chi tiết hơn về các ID được chấp nhận
 • Thống kê ID có ảnh của Virginia >>>

*Giấy phép DMV của bạn có thể được sử dụng bất cứ lúc nào. Luật Virginia cho phép sử dụng giấy phép DMV hết hạn cho mục đích bỏ phiếu.

Tôi có thể bỏ phiếu nếu tôi quên ID của mình không?

Có! Nếu bạn đến địa điểm bỏ phiếu mà không có giấy tờ nhận dạng được chấp nhận, bạn có thể ký vào một tuyên bố ID để xác nhận danh tính của mình, bạn sẽ có thể bỏ phiếu bình thường.

Nếu bạn không ký một tuyên bố ID để xác nhận danh tính của mình, bạn có thể bỏ phiếu tạm thời. Bạn sẽ được cung cấp hướng dẫn để đảm bảo phiếu bầu của bạn sẽ được tính.


π