En Español Tiếng Việt 한국어 English
Menu

Cổng Thông Tin Công Dân

Truy cập hồ sơ cử tri Virginia của quý vị để cập nhật ghi danh, đăng ký bỏ phiếu vắng mặt, và xem địa điểm bỏ phiếu, địa hạt bầu cử, tình trạng lá phiếu vắng mặt, và lịch sử bỏ phiếu của quý vị. Đăng Nhập bên dưới!

Right arrowTrước khi quý vị bắt đầu:

Bảo mật thông tin cá nhân của quý vị là rất quan trọng đối với chúng tôi!

Chúng tôi luôn nỗ lực hết sức để bảo mật cho hệ thống của Thịnh Vượng Chung Virginia. Trước khi quý vị sử dụng trang mạng này để tiến hành công việc với Thịnh Vượng Chung, hãy đảm bảo máy vi tính cá nhân của quý vị không bị nhiễm mã độc thu thập thông tin cá nhân của quý vị. Cách để bảo vệ chống lại mã độc này là duy trì cập nhật Phần Mềm Chống Vi Rút và các bản vá bảo mật.

Để biết thêm thông tin về bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị trực tuyến, tham khảo Hướng Dẫn cho Công Dân về Bảo Vệ Trực Tuyến.

Khuyến Nghị về Máy In

Mặc dù một số quy trình trong đây có thể được xử lý hoàn toàn trực tuyến, có một số tình huống sẽ cần quý vị in thông tin để hoàn thành yêu cầu của mình. Do đó quý vị nên đảm bảo rằng thiết bị của mình có thể hỗ trợ in trước khi tiến hành.

Bắt đầu (Quý vị sẽ rời khỏi trang mạng đã được dịch)

π