Bỏ Phiếu

Lines to vote at polling place

Thời Gian Bỏ Phiếu

Các địa điểm bỏ phiếu mở cửa từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối trong Ngày Bầu Cử. Tất cả mọi người xếp hàng lúc 7 giờ tối đều sẽ được phép bỏ phiếu.

Không chắc khi nào đến kỳ bầu cử tiếp theo? 
Vào trang Các Kỳ Bầu Cử Sắp Tới của chúng tôi để xem danh sách các kỳ bầu cử sắp tới.

Nơi Bỏ Phiếu

Cử tri có thể tra cứu địa điểm bỏ phiếu hoặc họ có thể liên hệ với Lục Sự Trưởng để biết thêm thông tin.

Cách Bỏ Phiếu

Khi bỏ phiếu trực tiếp, quý vị sẽ được yêu cầu xuất trình một hình thức giấy tờ nhận dạng có ảnh (ID có ảnh) được chấp nhận ở địa điểm bỏ phiếu.

Luật Virginia chỉ cho phép quý vị bỏ phiếu trong một kỳ bầu cử sơ bộ của đảng chính trị khi nhiều kỳ bầu cử sơ bộ của đảng chính trị được tổ chức trong cùng ngày (Bộ Luật Virginia § 24.2-530). Mỗi kỳ bầu cử sơ bộ có một lá phiếu riêng liệt kê các ứng cử viên khác nhau. Cử tri phải cho biết mình muốn nhận lá phiếu nào.