En Español Tiếng Việt 한국어 English

Bỏ Phiếu

Lines to vote at polling place

THỜI GIAN BỎ PHIẾU

Các địa điểm bỏ phiếu sẽ mở cửa từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối vào Ngày bầu cử. Bất cứ ai xếp hàng trước 7 giờ tối đều sẽ được phép bỏ phiếu.

Bạn không chắc chắn khi nào cuộc bầu cử tiếp theo sẽ diễn ra?
Hãy truy cập trang Các Cuộc Bầu Cử Sắp Tới của chúng tôi để biết danh sách các cuộc bầu cử sắp tới.

ĐỊA ĐIỂM BỎ PHIẾU

Cử tri có thể tra cứu địa điểm bỏ phiếu của họ hoặc có thể liên hệ với Bộ phận Đăng ký Chung của mình để biết thêm thông tin.

Một số địa phương đã thành lập các địa điểm bỏ phiếu sớm ngoài Văn Phòng Đăng Ký Chung. Bất kỳ cử tri nào ở địa phương đều có thể đến Văn Phòng Đăng Ký Chung hoặc một địa điểm bỏ phiếu sớm để trực tiếp bỏ phiếu hoặc thả lá phiếu khiếm diện qua thư của họ vào. 

CÁCH BỎ PHIẾU

Khi bỏ phiếu trực tiếp, quý vị sẽ được yêu cầu cung cấp một loại giấy tờ tùy thân được chấp nhận được tại các địa điểm bỏ phiếu.

Luật của Virginia chỉ cho phép quý vị bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ của một đảng chính trị nếu cuộc bỏ phiếu sơ bộ của nhiều đảng chính trị được tổ chức trong cùng một ngày (Đạo Luật Va § 24.2-530). Mỗi cuộc bầu cử sơ bộ có một lá phiếu riêng liệt kê các ứng cử viên khác nhau. Cử tri phải cho biết mình muốn nhận lá phiếu nào.


π