Lịch tháng sáu với ngày bầu cử cũ bỏ qua và một cái mới được khoanh tròn.

Tháng sáu bầu cử sơ bộ hoãn lại

Do sự bùng phát COVID-19, cuộc bầu cử sơ bộ tháng 6 năm 2020, dự kiến ban đầu vào ngày 9 tháng 6, sẽ được tổ chức vào ngày 23 tháng 6 Tìm hiểu thêm về cuộc bầu cử sắp tới. >>>

π